درباره وبلاگ


نگارنده وبلاگ با تمام وجود عشق و دوستی را به شما تقدیم میکند. ومعتقد است به تعداد انسانهای روی زمین راه وروش برای زندگی ونیز راه رسیدن به خدا وجود دارد. او تمام انسانها را خواهران و برادران خود میداند و برای همه موجودات احترام قائل است. همچنین اعتقاد دارد همانگونه که به فکر تسلی غم و درد خود هستیم باید در راه تسکین اندوه دیگران هم بکوشیم. و به همان اندازه که در اندیشه تفهیم نقطه نظرهایمان هستیم به فکر فهمیدن سخنان دیگران نیز باشیم. آرزوی وی وجود صلح و آرامش و درک متقابل در جهان است . به امید روزی که نژاد ، زبان ، دین و ملیت فاصله ای بین انسانها نباشد. و همه با یک زبان واحد سخن بگوییم و همدیگر را درک کنیم .
آخرین مطالب
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 52
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته : 52
بازدید ماه : 1932
بازدید کل : 59700
تعداد مطالب : 159
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

نگرش محفوظ
بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم


جمعه 27 مرداد 1396برچسب:شکوه,برتری, :: ::  نويسنده : علیدو شنبه 23 مرداد 1396برچسب:باور,معجزه,اتفاق, :: ::  نويسنده : علیشنبه 21 مرداد 1396برچسب:ضربه,روح,ضربه روحی, :: ::  نويسنده : علیدو شنبه 16 مرداد 1396برچسب:آموزش, :: ::  نويسنده : علیسه شنبه 10 مرداد 1396برچسب:دروغ گفتن,دروغ, :: ::  نويسنده : علیجمعه 6 مرداد 1396برچسب:کمک,دیگران,هیجان,آموزاندن,آموزش, :: ::  نويسنده : علی

لبخندپنج شنبه 5 مرداد 1396برچسب:لبخند,خوشبخت,رفتار, :: ::  نويسنده : علی